رفتن به بالا

انواع استاندارد ساپورت (Standard Pipe Support)شرکت فناوران آرتاویل انرژی قابلیت تولید انواع استاندارد ساپورت های مورد نیاز برای ساپورتینگ خطوط لوله و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی را با مترال های مختلف و پوشش طبق استانداردهای جهانی را دارد.