رفتن به بالا

انواع ساپورت فنری و هنگر فنری نیرو ثابت (اسپرینگ ساپورت و اسپرینگ هنگر)از ساپورت فنری نیرو ثابت(اسپرینگ ساپورت) و هنگر فنری نیرو ثابت(اسپرینگ هنگر) برای جبران جابجایی ناشی از انبساط حرارتی استفاده میشود. با ساپورت ها و هنگرهای فنری نیرو ثابت، بارهای نسبی خطوط لوله با نیروی ثابت جذب می شوند. به عبارت دیگر ساپورت و هنگرهای فنری نیرو ثابت هنگامی استفاده می­ گردند که جابجایی حرارتی خطوط لوله بسیار زیاد باشد و یا اینکه حساسیت سیستم به قدری بالا است که Variability می بایست کمتر از 6% باشد. در یک ساپورت فنری نیرو ثابت، بار در محدوده کاری توسط یک مکانیزم مشخص، ثابت باقی می ماند.

ارتفاع و ابعاد این اسپرینگ ساپورت های نیرو ثابت و اسپرینگ هنگرهای نیرو ثابت با توجه به نیاز و درخواست کارفرما و شرایط و فضای نصب توسط کارشناسان مهندسی شرکت فناوران آرتاویل انرژی در ابعاد و اندازه های مورد درخواست کارفرمای محترم طراحی و تولید می گردند.

کلیه اسپرینگ ساپورت های نیرو ثابت و اسپرینگ هنگر های نبرو ثابت طراحی و تولید شده توسط شرکت فناوران آرتاویل انرژی در حضور کارفرما تست شده و نمودارهای عملکرد ساپورت ها توسط دستگاه تست ترسیم شده و به کافرما ارائه می گردد.

پوشش و رنگ اسپرینگ ساپورت های نیرو ثابت و اسپرینگ هنگر های نیرو ثابت می تواند بنا به پیشنهاد کارفرما و طبق مشخصات اعلامی کارفرما صورت گیرد و یا توسط کارشناسان مهندسی شرکت فناوران آرتاویل انرژی مطابق با شرایط محیطی محل نصب ساپورت های فنری نیرو ثابت و هنگرهای فنری نیرو ثابت پیشنهاد گردیده و درصورت تایید کارفرمای محترم صورت پذیرد.