رفتن به بالا

انواع ساپورت فنری و هنگر فنری نیرو متغیر (اسپرینگ ساپورت و اسپرینگ هنگر)برای جبران جابجایی های عمودی اندک در خطوط لوله و پایپینگ از ساپورت فنری یا هنگر فنری نیرو متغیر (اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر) به عنوان ساپورت استفاده می شود. عملکرد این تجهیزات بر اساس فنرهای مارپیچی  پیش بار داده شده می باشد که یک بار ساپورتینگ متغیر را در کل بازه جابجایی به فنر طراحی شده وارد می کند. تغییرات بار منتج شده از این به مشخصاتی که براساس محاسبات تحلیل تنش پایپینگ یا خط لوله (که این به حساسیت سیستم بستگی دارد) محدود می شود.

به عبارتی خطوط لوله و مخازنی که در معرض تغییر دما، نشست و … دچار جابجایی عمودی می­گردند، می­بایست توسط تجهیزاتی که نیرو­های تکیه­ گاهی را تحمل و جابجایی لوله را جذب می­ کنند، تجهیز گردند. برای جابجایی های کوچک (تا حدود 75 میلی­متر) از ساپورت فنری متغیر، هنگر فنری متغیر یا اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر “Variable Spring Support & Variable Spring Hanger”  استفاده می شود.

نحوه انتخاب سایز و تایپ اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری) می تواند توسط کارفرما، شرکت مهندسی مشاور طراح تحلیل تنش و یا توسط کارشناسان مهندسی شرکت فناوران آرتاویل انرژی انجام گیرد.

ارتفاع و ابعاد  اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری) با توجه به نیاز و درخواست کارفرما و شرایط و فضای نصب توسط کارشناسان مهندسی این شرکت در ابعاد و اندازه های مورد درخواست کارفرمای محترم طراحی و تولید می شوند.

کلیه اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری) تولیدی شرکت فناوران آرتاویل انرژی در حضور کارفرما تست شده و نمودار های عملکرد اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری) در حضور کارفرما توسط دستگاه تست عملکرد ترسیم شده و به کارفرما ارائه می گردد.

پوشش اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری) می تواند بنا به پیشنهاد کارفرما و طبق مشخصات اعلامی کارفرما صورت گیرد و یا توسط کارشناسان مهندسی شرکت فناوران آرتاویل انرژی مطابق با شرایط محیطی محل نصب اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر (ساپورت فنری، هنگر فنری)  پیشنهاد گردیده و در صورت تایید کارفرمای محترم صورت پذیرد.