رفتن به بالا

Rigid StrutRigid Strut ها تجهیزات کششی و فشاری هستند که برای جذب شوک های ناشی از بارهای غیرمنتظره، به عنوان راهنما برای سیستمهای خطوط لوله برای کنترل جهت جابجایی گرمایی محاسبه شده، برای پایدار سیستم های خط لوله انعطاف پذیر با ثابت کردن در موقعیت های به اصطاح صفر و همچنین برای طراحی استوپ های محوری قابل استفاده هستند و در انواع سایزها و با انواع متریال ها در استانداردهای جهانی تولید می شوند.