رفتن به بالا

انواع اتصالات ساپورت فنری یا اسپرینگ ساپورت نیرو متغیر به پایپینگ و سازه


اسپرینگ ساپورت یا ساپورت فنری نیرو متغیر به اشکال مختلفی می تواند به سازه زیرین خود و  لوله یا پایپینگ در قسمت بالای خود یا روی خود اتصال یابد. اتصال اسپرینگ ساپورت یا ساپورت فنری نیرو متغیر به لوله یا پایپنیگ در قسمت بالای خود یا روی خود هم می تواند به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت پذیرد و هم می تواند با استفاده از یک ساپورت ثابت واسطه مانند Saddle صورت پذیرد. شکل A اتصال ساپورت فنری یا اسپرینگ ساپورت نیرو متغیر به پایپینگ را با استفاده از از یک ساپورت ثابت که در این مورد Saddle  می باشد نشان  می دهد. شکل A   همانطور که در شکل A مشخص می باشد لوله روی Saddle قرار گرفته و Saddle نیز روی اسپرینگ ساپورت نیرو متغیر قرار گرفته است.در این حالت بین ساپورت فنری نیرو متغیر و Saddle یک ساپورت ضد اصطکاکی لغزشی یا Anti-Friction Sliding Plate قرار می گیرد تا امکان لغزش Saddle روی اسپرینگ ساپورت نیرو متغیر را فراهم آورد. این لغزش توسط (PTFE (Polytetrafluoroethylene یا Graphite که جزیی از Anti-Friction Sliding Plate می باشد فراهم می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر ...

اسپرینگ ساپورت یا ساپورت فنری (اسپرینگ هنگر یا هنگر فنری) چیست؟


اسپرینگ ساپورت یا ساپورت فنری (اسپرینگ هنگر یا هنگر فنری) (Spring Support & Spring Hanger)  برای ساپورتینگ یا نگه داشتن خطوط لوله و تجهیزات مربوطه که در معرض انبساط دمایی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند. برای جابجایی های کم ساپورت فنری نیرو متغیر یا هنگر فنری نیرو متغیر ( اسپرینگ ساپورت، اسپرینگ هنگر) (Variable Spring Support or Variable Spring Hanger) مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که برای انبساط های دمایی خیلی زیاد ساپورت های فنری نیرو ثابت یا هنگرهای فنری نیرو ثابت (Constant Spring Support or Constant Spring Hanger) مورد استفاده قرار می گیرد. هر خط لوله ای که در دمای بالا کار می­ کند با توجه به پیکربندی پایپنگ، به سمت بالا یا پایین حرکت می ­کند. بکارگیری ساپورت صلب در چنین شرایطی باعث بالا رفتن تنش در خط لوله شده و ایمنی را از سیستم پایپنگ سلب می کند که امکان دارد باعث شکستن لوله ها شده و صدمات جبران ناپذیر مالی و جانی را درپی داشته باشد. در چنین مواردی ساپورت فنری یا هنگر فنری (اسپرینگ ساپورت یا اسپرینگ هنگر) به کار گرفته ...